Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pn.: „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0034/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.01-02-0034/16-00 z dnia 31/07/2018 r.

Wartość projektu: 1 444 462,68 zł

Wartość dofinansowania: 1 078 493,26 zł

Cel projektu: Poprawa estetyki centrum miasta Milicz dzięki remontowi 17 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, aby stworzyć spójną harmonię z otoczeniem

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie składającym się z Lidera – Gminy Milicz oraz 16 partnerów – Wspólnoty Mieszkaniowe z obszaru rewitalizowanego miasta Milicz.

Zadaniem projektu jest remont 17 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu miasta Milicz. Zakres projektu wynika i jest zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023. Prace remontowe dotyczą w głównej mierze wykonaniu nowych elewacji budynków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji Gminy Milicz.

Dzięki realizacji projektu zostanie częściowo wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji, który stworzy dodatkową przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej i gospodarczej mieszkańców całej gminy Milicz, podnosząc jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną oraz jakość, atrakcyjność i komfort życia jej mieszkańców.

W projekcie określono osiągnięcie wskaźników produktu: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich oraz liczba wpartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.

Grupy docelowe projektu stanowią mieszkańcy gminy Milicz i okolic, w tym dzieci i osoby starsze.

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content