Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

 

Uwaga! Już od nowego semestru szkolnego – luty 2019r , zaczynamy rekrutację na zajęcia w ramach projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

 

Zapraszamy uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Miliczu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Miliczu do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin projektu

Regulamin projektu

Regulamin Szkoła na podium

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SP1

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SPWW

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica_SP2

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Formularz zgłoszenia uczeń_uczennica.WRÓBLINIECdocx

Załącznik do Formularza zgłoszenia:

Zgody do Formularza rekrutacyjnego

Dokumenty uczestnika/uczestniczki -do wypełnienia po zakwalifikowaniu się do projektu:

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SP1 

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SPWW

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.WRÓBLINIECdocx

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy_SP2

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Dodatkowo:

Zgłoszenie specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb

Słownik głównych pojęć

słownik głównych pojęć