Projekt „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

Termin realizacji 01.01.2019r-31.12.2020r

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 673 (336K,337M) uczniów oraz wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim do 06.2020 roku. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej  w Gminie poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, tematycznych laboratoriów i warsztatów rozwojowych oraz  ekowarsztatów w szkołach , w których zdiagnozowano pilną potrzebę udzielenia wsparcia. A także wsparcie rodziców uczniów oraz trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce (w tym TIK) i podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 Kompleksowym wsparciem zostaną objęte cztery szkoły z terenu Gminy Milicz:

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

 Powstanie:

17 pracowni w 4 placówkach

4 pracownie językowe: wyposażenie cyfrowej pracowni językowej dla  26 stanowisk+ nauczyciel. Dostawa, montaż i uruchomienie oraz szkolenie z obsługi. Sterowanie za pomocą komputera. Możliwa współpracy z tablicą interaktywną. Skład: meble (biurka i krzesła), tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, multibox, oprogramowanie, słuchawki z mikrofonem dla uczniów

4 pracownie komputerowe: laptopy dotykowe/hybrydowe dla uczniów i nauczyciela, zestaw robotów do programowania dla różnych grup wiekowych, drukarka 3D, mobilna szafka na laptopy

3 pracownie przyrodnicze: tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, gablota podświetlana, zestaw czujników EKG, oddychania, spirometryczny itd., stacja pogody, pomoce dydaktyczne

3 pracownie chemiczne: zestaw mebli (2 regały),  tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, laboratorium, dygestorium,  biurko laboratoryjne, pomoce dydaktyczne

1 pracownia fizyczna:  tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, gablota podświetlana, stół demonstracyjny, zestaw do energii odnawialnej, zestaw do budowy obwodów elektrycznych, zestaw czujników (światła, dźwięku, ciśnienia itd. ), SONDa Go fizyka, pomoce dydaktyczne

1 pracownia do techniki: stoły stolarsko-montażowe, wiertarki stołowe, wiertarki obrotowe, pilniki. piły, pomoce typu: obwody elektryczne, modele przekładni i napędów mechanicznych

1 sala terapeutyczna: zestaw mebli, dywan, magnetofon, laptop dla nauczyciela, pomoce dydaktyczne

Ponadto:

 • Pomoce dydaktyczne do przyrody dla wszystkich szkół
 • Pomoce dydaktyczne do matematyki dla wszystkich szkół
 • Zestaw tablica z rzutnikiem do sal matematycznych do wszystkich szkół

W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla uczniów:

 • Zajęcia językowe dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Zajęcia matematyczne dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Zajęcia przyrodnicze dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Warsztaty ogólnorozwojowe
 • Laboratoria/koła zainteresowań
 • Zajęcia terapeutyczne logopedyczne oraz terapia SI
 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Ekowarsztaty w Dolinie Baryczy
 • Warsztaty wyjazdowe do placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku

Ponadto w projekcie zostały przewidziane:

 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Warsztaty dla rodziców

 

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

KOORDYNATOR PROJEKTU W URZĘDZIE MIEJSKIM W MILICZU:

Agnieszka Gohl, pokój 52;  tel. 71 38 04 308

ASYSTENCI PROJEKTU W SZKOŁACH:

SP2 Milicz p. Anna Papierowska, gabinet 64

SP1 Milicz p. Aneta Florkowska-Sip, gabinet 101

SP Wziąchowo Wielkie p. Beata Waleriańczyk,  gabinet 1

SP Wróbliniec p. Anna Miszkiewicz, gabinet 3A

 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ  2018/2019:

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WZIĄCHOWIE WIELKIM

harmonogram spww2018.2019

Uwaga! aktualizacja harmonogramu:

harmonogram-spww

Uwaga!-zajęcia z panią Wojcieszak rozpoczną się 01.04.2019r

Dnia 3.06.2019r. nie odbędą się zajęcia językowe na godz.6-7 prowadzone przez p.Z.Rybkę.

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRÓBLIŃCU

harmonogram spwr

Uwaga poniżej obowiązujący harmonogram dla zajęć z j. angielskiego, przyrody i laboratorium ekobadacz (matematyka i chemia bez zmian)

harmnogram spwr-maj, czerwiec

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MILICZ

harmonogram-sp2

Uwaga! w dniu 19.03.2019r nie odbędą się zajęcia z panią M. Pilipą (7 lekcja)

Uwaga poniżej terminy kiedy odbędą się ostatnie  zajęcia z cyklu w ramach projektu:

Prowadzący:

Anita Parusis – 11.06.2019
Paulina Walczak – 10.06.2019
Małgorzata Pilipa – 11.06.2019
Agnieszka Stasiak – 18.06.2019
Brygida Fortuniak-Chudzik – 18.06.2019
Urszula Miedzińska – 10.06.2019
Ewa Błońska-Wybierała – 11.06.2019
Katarzyna Andrzejewska – 12.06  Król-17.06.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MILICZU

harmonogram sp1

uwaga! korekta harmonogramu zajęć z matematyki

Zajęcia z 16.04- odrobione zostaną 14.05. 14:30- 15.15 ( 8l.)  i 21.05. 14:30- 15.15 ( 8l) ; z 25.04. odrobione zostaną 27.05. 14:30- 15.15 ( 8l.)

UWAGA!!! W CZASIE TRWANIA STRAJKU NAUCZYCIELI NIE BĘDĄ  ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA PROJEKTOWE

UWAGA AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU DLA- LABORATORIUM CHEMICZNE: harmonogram sp1 28.05.2019r

REKRUTACJA DO PROJEKTU 2018/2019

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia RODO:

klauzula informacyjna

Uwaga! Już od nowego semestru szkolnego – luty 2019r , zaczynamy rekrutację na zajęcia w ramach projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

 

Zapraszamy uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Miliczu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Miliczu do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin projektu

Regulamin projektu

Regulamin Szkoła na podium

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SP1

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SPWW

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica_SP2

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Formularz zgłoszenia uczeń_uczennica.WRÓBLINIECdocx

Załącznik do Formularza zgłoszenia:

Zgody do Formularza rekrutacyjnego

Dokumenty uczestnika/uczestniczki -do wypełnienia po zakwalifikowaniu się do projektu:

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SP1 

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SPWW

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.WRÓBLINIECdocx

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy_SP2

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu_zmiana_03.2019

Dodatkowo:

Zgłoszenie specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb

Słownik głównych pojęć

słownik głównych pojęć

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy we współpracy z czterema szkołami podstawowymi realizację projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 

 Założenia projektu przewidziane na ten rok szkolny zostały osiągnięte. W szkołach objętych wsparciem ( Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Szkoła Podstawowa we Wróblińcu) odbyły się zajęcia dla grup  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i  rozwijających z matematyki, przyrody, języka obcego oraz informatyki , a także koła zainteresowań i laboratoria. 


🙂      😉

 


 

 

 

Poniżej podsumowania projektu z wszystkich szkół:

SP2:  PODSUMOWANIE 

SP1:  PODSUMOWANIE 

SPWw:  PODSUMOWANIE

SPWr: PODSUMOWANIE

 W ramach projektu powstanie 17 pracowni w 4 placówkach: 4 pracownie językowe, 4 pracownie komputerowe, 3 pracownie przyrodnicze, 3 pracownie chemiczne, 1 pracownia fizyczna, 1 pracownia do techniki, 1 sala terapeutyczna:.

Ponadto:

 • Pomoce dydaktyczne do przyrody dla wszystkich szkół
 • Pomoce dydaktyczne do matematyki dla wszystkich szkół
 • Zestaw tablica z rzutnikiem do sal matematycznych do wszystkich szkół

Od nowego roku uczniowie będą mogli korzystać już z wszystkich utworzonych pracowni, a nauczyciele zostaną przeszkoleni dodatkowo w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz nowoczesnych technologii! 🙂 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające, laboratoria i koła zainteresowań  dla nowych grup uczniów w ramach projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! . Rekrutacja już od września!

Dodatkowo w tym roku szkolnym zostaną przeprowadzone warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów, ekowarsztaty,  wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli i  warsztaty dla rodziców.

Takie kompleksowe wsparcie będzie uzupełnieniem dla nowopowstałych pracowni przedmiotowych: komputerowych, przyrodniczych, chemicznych, matematycznych, techniki, językowych, sali terapeutycznej.

Dzięki bogatemu i nowoczesnemu wyposażeniu uczniowie będą mogli w pełni realizować program nauczania, a także sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe technologie.  Nauczyciele przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu i możliwości jakie daje wykorzystanie zakupionego wyposażenia do prowadzenia zajęć, będą mogli w w sposób ciekawy i interesujący zachęcić uczniów do większej aktywności podczas zajęć.

Nowoczesne pracownie i bogaty program zajęć stawiają szkoły objęte wsparciem w projekcie na wysokiej pozycji jeśli chodzi o ofertę skierowaną do uczniów. Dają uczniom Gminy Milicz  możliwość edukacji na  wysokim poziomie.

PONIŻEJ PRZEKIEROWANIE DO ARTYKUŁÓW O NASZYM PROJEKCIE:

Nowy rok szkolny i nowoczesne pracownie w naszych szkołach

Nowoczesne pracownie w gminie Milicz – wizyta burmistrzów w milickiej “dwójce”

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2019/2020:

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW

Uwaga!

Zajęcia laboratorium chemiczne – gr 1 odbędą się 5.09.2019r. godz.14.35-15.20.

Zajęcia rozwijające ICT- gr.2 odbędą się 6.09.2019r. godz.12.45-13.30

09.09.2019r Aktualizacja harmonogramu wsparcia: HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW_

23.09.2019r Aktualizacja harmonogramu :HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW

Uwaga!dnia 10.10.2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia laboratorium chemiczne- 2 godz. gr. 1, dodatkowo odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki – 2 godz. gr. 10 oraz zajęcia SI-2 godz. grupa 14.

Przypominam,że poniedziałek 14.10. 2019r. jest DEN, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Nie odbędą się zajęcia:
koła matematycznego gr.12
koła przyrodniczego gr.6
koła j.angielskiego gr.5
SI-gr.14
laboratorium chemiczne gr.1
Uwaga! AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU-NOWE GRUPY SI
Uwaga!
5 XI 2019r.(wtorek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z języka angielskiego prowadzone przez p.Z Rybkę- gr.3(1 godz.)
7 XI 2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki prowadzone przez p.E.Muszalską- gr.10(1 godz.)
7 XI 2019r. (czwartek)nie odbędą się zajęcia z laboratorium chemicznego prowadzone przez p.E.Patkowską- gr.1(2 godz.)
7 XI 2019r. (czwartek)nie odbędą się zajęcia SI prowadzone przez p.L.Turczynowską- gr.14-(1godz.)
8 XI 2019r. (piątek) nie odbędą się zajęcia ICT prowadzone przez p.I.Mensfeld-Rucińską – gr. 8 (1 godz.)
Dnia 7 XI 2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia SI prowadzone przez p.I.Maleszkę gr.16-(2 godz.)
Dnia 12 XI 2019r. (wtorek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z jangielskiego  prowadzone przez p.Z Rybkę- gr.3(1 godz.)
Dnia 21 XI 2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia SI prowadzone przez p.I.Maleszkę gr 16 (2 godz.)
W poniedziałek 9 XII 2019r. nie odbędą się zajęcia:
-SI gr.14 – 1godz.,prowadzone przez p.L.Turczynowską,
-zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr.5- 2godz., prowadzone przez p.E.Tobołę.
Od 9 XII 2019r. rozpoczną się warsztaty ogólnorozwojowe- 1 gr. oraz logopedia- 3 gr., prowadzone przez p.K.Woźną.
Godziny zajęć w harmonogramie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW grudzień

16.12.2019r
-we wtorek nie odbędą się zajęcia ICT gr.7 – 1godz. prowadzone przez p.I.Rucińską,
-w piątek nie odbędą się zajęcia ICT gr.9 – 1 godz. prowadzone przez p.I.Rucińską.

W czwartek 19 XII 2019r. nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki gr. 10 – 1 godz. prowadzone przez p.E.Muszalską

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW _od 13.01.2020r

24.01.2020r Uwaga! 27.01.2020r. (poniedziałek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki gr.10 prowadzone przez p.E.Muszalską,
28.01.2020r.(wtorek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr.3 prowadzone przez p.Z.Rybkę.
Pozdrawiam,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu:

Harmonogram zajęć _SP2

Uwaga od 24.09.2019r odwołane są  czasowo zajęcia z p. Pilipą i panią Poświatowską z powodu ich nieobecności w szkole  a także z panią Ewą Błońską Wybierałą do 03.10.2019r

Uwaga aktualizacja harmonogramu !!! :

Harmonogram zajęć – SP2

Uwaga zmiana prowadzącego! Zajęcia z j. angielskiego za panią Adamską-Król w grupach nr 2 (d-w i rozwij.) poprowadzą pani Pilipa i pani Trzeciak

Uwaga nowy harmonogram!

Harmonogram zajęć – sp 2 nowy

Uwaga. zmiana sali- zajęcia rozwijające z j.angielskiego p.Trzeciak grupa 2-sala 60

23.10.2019r w dniu dzisiejszym odwołane są zajęcia z panią Krystyna Grzelczak.

Aktualizacja  harmonogramu !

Harmonogram-zajęć-SP2-AKTUALNY

UWAGA! DO DNIA 31.10.2019 R SĄ ODWOŁANE ZAJĘCIA Z PANIĄ NASKRĘTSKĄ

W dniu 30.10.2019r zostają odwołane zajęcia z panią Pilipą.

05.11. 2019 UWAGA – DO KOŃCA TYGODNIA ODWOŁANE SA ZAJĘCIA Z PANIĄ FORTUNIAK-CHUDZIK

06.11.2019 uwaga -do końca tygodnia są odwołane zajęcia  z panią Krystyną Grzelczak

12.11.2019r Uwaga w czwartek są odwołane zajęcia z panią Katarzyną Andrzejewską. Do końca tygodnia odwołane są również zajęcia z panią Krystyną Grzelczak.

13.11.2019r Uwaga! w dniu jutrzejszym nie odbędą się zajęcia z panią Ewą Błońską-Wybierała z powodu wyjazdu do teatru.

02.12.2019r Do końca tygodnia odwołane są zajęcia z panią Katarzyną Andrzejewską. W dniu 3.12.2019r odwołane są zajęcia z panią Karoliną Gustowską. (próbny egzamin-8 klasy)

Do czwartku 05.12.2019r nie będzie zajęć z panią Klaudią Trzeciak. W dniu 03 i 04 .12.2019r  oraz 9i 10.12.2019r nie będzie zajęc z panią Małgorzata Pilipą.

06.12.2019r W dniu dzisiejszym odwołane są zajęcia z panią Trzeciak.

Uwaga aktualny harmonogram uwzględniający warsztaty ogólnorozwojowe.

Harmonogram zajęć – SP2 grudzień 2019r

10.12.2019R W TYM TYGODNIU ODWOŁANE SA ZAJĘCIA Z PANIĄ NASKRĘTSKĄ I TRZECIAK

Zakończone grupy:

matematyka d-w z panią Miedzińską -28. 11.2019r

zajęcia ICT z panią Naskrętską grupa 1 -18.12.2019r

technika z panią Szydłowską grupa 2-17.12.2019r

matematyka d-w z panią Gustowską grupa 3- 19.12.2019r

09.01.2020 w dniu jutrzejszym odwołane sa zajęcia z panią Pilipą.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SP1

Uwaga aktualizacja harmonogramu!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SP1

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Natalii Loret- Wiernasz terapia logopedyczna w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 04 października  ( piątek) nie odbędzie się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Beaty Stefańskiej ( wyjazd na wymianę międzyszkolną do Gruzji) zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 28 października  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Katarzyny Vogt zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 13 listopada ( środa) nie odbędą się. Termin
odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

 15.11. 2019r Z powodu nieobecności nauczyciela p. Katarzyny Vogt zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 18 listopada  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela pani Anety Gębali zajęcia matematyczne w ramach projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć” w dniu 25 listopada  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela pani Edyty Stachowiak- Szyszki zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 27 listopada  ( środa) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

W związku ze zmianą planu musiał ulec zmianie  termin zajęć projektowych „Szkoła na podium” z matematyki z p. Grudkowską- Antkowiak: z 14.01. na 28.01. godz. 13:35- 14:20 oraz z 21.01.  na 03.03. godz. 13:35- 14:20.

20.01.2020r. UWAGA Aktualny harmonogram zajęć!

Harmonogram zajęć_sp1

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Harmonogram zajęć SPwr

Od listopada rozpoczynają się zajęcia z przyrody

7 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody Dorota Piec piątek 12:45-13:30 7 Sala nr 18

REKRUTACJA DO PROJEKTU 2019/2020:

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia RODO:

klauzula informacyjna_zmiana_03.2019

klauzula RODO 05.12.2019r

Obowiązują dokumenty rekrutacyjne z roku szkolnego 2018/2019.  Regulamin oraz załączniki w sekcji REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019